english  
  Domů Společnost Produkty Výzkum Kontakt
 
 

 

   

V & V  a  kooperace

Většina aktivit TTS je spojena s vývojem speciálních vrstev a multivrstev pro koncové zákazníky.

 

Tenkovrstvová technologie obecně vyžaduje  zpětnou vazbu  a aktivní interakce a kooperace se zákazníkem je nezbytná pro rychlou optimalizaci parametrů vrstev. TTS proto udržuje těsné vazby se zákazníky a v důsledku toho je  schopna  řešit jejich  velmi specifické požadavky na parametry deponovaných vrstev.  Výsledkem  vysoké odbornosti a schopnosti kooperace je  80-ti % podíl zakázek TTS získávaný od západoevropských odběratelů.

TTS smluvně spolupracuje s několika zahraničními firmami, využívajícími naše technologické služby. Např. se švýcarskou firmou IST AG spolupracujeme na vývoji a výrobě  speciálních kontaktních systémů pro teplotní a vlhkostní senzory, pro protismykové piezoelektrické senzory nebo optické mikrofony, určené pro náročný automobilový průmysl. S britskou firmou Michell Company Ltd spolupracujeme na vývoji a výrobě velice citlivých detektorů absolutní vlhkosti, pracujících v oboru teplot rosného bodu (DP) od -100 °C do + 20 °C.  V současné době TTS vyvíjí nový typ sensoru absolutní vlhkosti, pracující v oboru teplot DP od -60 °C do + 100 °C při provozních teplotách až do 200 °C.  Takový typ vlhkoměru dosud není na trhu.

V letech 1999 až 2003 bylo TTS spoluřešitelem projektu NATO SfP, zaměřeného na vývoj tenkovrstvových sekundárních Li mikrobaterií, které neobsahují vysoce reaktivní Li v kovovém stavu.

V České republice TTS spolupracuje s řadou akademických ústavů a univerzit na vývoji vhodných a spolehlivých aktivních a kontaktních vrstev pro polovodičové prvky a a sensory. Jako příklad uvádíme velice rychlé teploměry do 700 °C, kontakty pro Si , materiály typu AIIIBV, AIIBVI aj. S Astronomickým ústavem AV jsme spolupracovali na konstrukci unikátního akcelerometru, který byl úspěšně testován na palubě US raketoplánu Atlantis. Ve spolupráci s firmou Reflex s.r.o. se TTS zabývá vývojem multivrstev pro rentgenovou  optiku. Multivrstvy jsou připravovány jak na plošných podložkách, tak i replikací z rotačně symetrických modelů (mandrelů), která umožňuje přenesení multivrstvy na vnitřní povrch  fokusačního prvku rtg záření.

TTS věnuje velkou pozornost dalšímu výzkumu a vývoji nových technologií, vrstev a multivrstev  a V&V považuje za prioritní  pro další rozvoj firmy.  TTS proto vyhledává a udržuje efektivní spolupráci s řadou vědeckých institucí a univerzit doma i v zahraničí. Pracovníci TTS jsou držiteli 15 patentů na vysoce unikátní metody a technologie nanášení tenkých vrstev. Tyto aktivity udržují firmu TTS v evropské špičce firem, zabývajících se vakuovou depozicí vrstev.


TTS s.r.o.

Novodvorská 994

142 21 Praha 4

Česká  republika

mailto:info@tts-co.eu