RADIAČNÍ ANALÝZA

Na základě našich zkušeností s vývojem stínění radiace pro vesmírné aplikace a s přípravou mise českého nanosatelitu VZLUSAT-1 jsme rozšířili portfolio svých služeb o radiační analýzu pomocí počítačových simulací. Používáme moderní simulační nástroje a metody používané ve vesmírném průmyslu. (Simulace Monte Carlo s  CAD rozhraním pro analýzu 3D modelů,  přístup k modelům vesmírné radiace …) Radiační analýzu jsme poskytovali pro následující projekty.
FUNDING PROJECT DURATION

ESA

Space radiation capabilities, technologies and platforms for small spacecraft and Cubesats - SR-CTP  

2018 - 2020

ESA

Qualification of Shielding Applied to Structural Panel for JUICE

2014 - 2016

CZ

Experimentální ověření kosmických výrobků a technologií na nanosatelitu VZLUSAT-1

2013 - 2017

Pomocí naší analýzy vám můžeme poskytnout

  • definici radiačního prostředí vaší vesmírné mise
  • analýzu designu družice nebo jednotlivých komponent a z hlediska jejich vystavení radiaci
    • celková absorbovaná ionizující a neionizující dávka
    • toky jednotlivých typů částic
    • LET spektra pro vyhodnocení Single Event Effects
  • návrh efektivního stínění

Pokud byste rádi svůj projekt o radiační analýzu obohatili, neváhejte se na nás obrátit!