VÝZKUM A VÝVOJ

Výzkum a vývoj je nejen absolutní nutností v našem oboru, ale také naší vášní.  Na následujících odkazech se můžete podívat na naše schopnosti, technologie a vybavení a zjistit, zda bychom byli těmi pravými partnery pro váš projekt.

  • Depozice tenkých vrstev
  • Vývoj tenkovrstvých součástek 
  • Radiační analýza

Níže jsme pro vás připravili přehled úspěšně ukončených a probíhajících projektů s naší účastí rozdělených tematicky na vesmírné technologie, elektroniku a senzorové technologie a optické vrstvy. Kromě těchto projektů s veřejnou podporou máme také na kontě mnoho úspěšně vyřešených vývojových projektů na komerčním základě.

Vesmírné technologie

OBDOBÍ PROJEKT SPOLUŘEŠITELÉ PODPORA

2018 - 2020

Space radiation capabilities, technologies and platforms for small spacecraft and Cubesats - SR-CTP

Rigaku Innovative Technologies Europe s.r.o. ,
VÝZKUMNÝ A ZKUŠEBNÍ LETECKÝ ÚSTAV, a.s.,
Advacam s.r.o.,
5M s.r.o.,
SERENUM a.s.,
HVM Plasma s.r.o.,
BD SENSORS s.r.o.

ESA

2013 - 2017

Experimentální ověření kosmických výrobků a technologií na nanosatelitu VZLUSAT-1
VÝZKUMNÝ A ZKUŠEBNÍ LETECKÝ ÚSTAV, a.s.,
Innovative Sensor Technology s.r.o.,
5M s.r.o.

Technologická agentura ČR - ALFA

2014 - 2016

Qualification of Shielding Applied to Structural Panel for JUICE
5M s.r.o.,
VÝZKUMNÝ A ZKUŠEBNÍ LETECKÝ ÚSTAV, a.s.,
TAS France

ESA

2011 - 2014


Kompozitní materiály s nízkým obsahem těkavých látek a radiační odolností pro astrofyziku a aplikace v kosmu

5M s.r.o.

Ministerstvo průmyslu a obchodu - TIP

Elektronika a senzorové technologie

OBDOBÍ PROJEKT SPOLUŘEŠITELÉ PODPORA

2008 - 2011

Fotovoltaické solární panely s GaAs čipy a optickým koncentrátorem
ELCERAM, a.s. ,
FREE ENERGY, s.r.o.
Ministerstvo průmyslu a obchodu - Trvalá prosperita

2006 - 2010

Senzorové systémy pro inteligentní textilie
TESLA Blatná, a.s.,
Technická universita v Liberci
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy - EUREKA

2005 - 2008

Pokročilé svazkové technologie pro vytváření a zpracování vrstev pro výrobní praxi v elektronice
ELCERAM, a.s.,
České vysoké učení
technické v Praze,
Ústav makromolekulární
chemie AV ČR

Ministerstvo průmyslu a obchodu - TANDEM

1998 - 2002

Lithium-iontové sekundární mikrobaterie integrovatelné do nízkovýkonových integrovaných obvodů
Ústav fyziky AV ČR,
Aristotle University
of Thessaloniki (Greece),
KFKI Research Institute for
Technical Physics and Materials
Science of HAS (Hungary),
ENEA C. R. Casaccia Innoviation Department (Italy)

NATO - Science for Peace

1995 - 1997

Naprašované kovové vrstvy pro elektroniku

MInisterstvo průmyslu a obchodu - TECHNOS

Optické vrstvy

OBDOBÍ PROJEKT SPOLUŘEŠITELÉ PODPORA
2019 - 2022
Inovované technologie pro replikovanou rentgenovou optiku - ITRO  
Rigaku Innovative Technologies Europe s.r.o.,
Ústav fyziky plasmatu AV ČR
Ministerstvo průmyslu a obchodu - TRIO

2017 - 2020

Kompozity s modifikovanými optickými vlastnostmi povrchu pro aplikace ve vesmíru – OPTIKOM
5M s.r.o.,
VÝZKUMNÝ A ZKUŠEBNÍ LETECKÝ ÚSTAV, a.s.,
Sobriety s.r.o.
Ministerstvo průmyslu a obchodu - TRIO

2006 - 2009

Technologie replikace multivrstevnatých rentgenových zrcadel
Rigaku Innovative technologies Europe, s.r.o.,
České vysoké učení technické v Praze,
Ústav fyziky plasmatu AV ČR
MInisterstvo průmyslu a obchodu - TANDEM

2003 - 2005

Technologie přesného formování a fixace velkoplošných reflexních skel
Reflex, s.r.o.,
Vývojová optická dílna AV ČR

Ministerstvo průmyslu a obchodu - Projektová kosorcia

2000 - 2002

Centrum špičkových rentgenových technologií
Reflex, s.r.o.

MInisterstvo průmyslu a obchodu - FB