ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V naší společnosti bereme ochranu vašich osobních údajů vážně. Sběr dat minimalizujeme a při jejich sběru, uchovávání a zpracování postupujeme vždy striktně v souladu s platnou legislativou a uplatňujeme takové procesy a opatření, které minimalizují možnost jejich zneužití.

V souladu s Nařízením EU č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen GDPR) jsme proto vydali tyto Zásady zpracování osobních údajů. Jejich účelem je stanovit pravidla zpracování osobních údajů a poskytnout informace o tom, jaké osobní údaje společnost TTS jako správce shromažďuje o fyzických osobách při své podnikatelské činnosti, jakým způsobem a jak dlouho je zpracovává. Dále též komu a z jakého důvodu může tyto osobní údaje předat a rovněž jaká práva fyzickým osobám v souvislosti se zpracováním jejich osobních údajů společností TTS náleží.

A) Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů poskytnutých naší společnosti, je ona sama – společnost TTS, s.r.o. se sídlem Novodvorská 994/138, 142 00 Praha 4, IČO 48026395, zapsané v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 14234, (dále jen společnost TTS)
Osobou pověřenou problematikou GDPR a obecně zpracováním informací ve společnosti TTS je její jednatelka Ing. Lenka Mikuličková (e-mail : mikulickova@tts-co.eu , tel.: +420239042617)

B) Kategorie osobních údajů se kterými společnost TTS nakládá

Zdrojem osobních údajů zpracovávaných společností TTS jsou přímo subjekty těchto údajů, případně veřejně přístupné rejstříky, seznamy a evidence. Společnost TTS zpracovává následující typy osobních údajů:

  1. Identifikační a kontaktní údaje pro smluvní vztahy.
  2. Údaje o tom, jaké služby či zboží si u nás objednáváte a adresu, kam má být zboží doručeno.
  3. Platební údaje tj. číslo vašeho bankovního účtu a název banky.
  4. Fakturační údaje – jméno a příjmení vč. akademického titulu, fakturační adresa, údaje o zakoupeném zboží či službě a jejich ceně. Údaje jsou nezbytné pro vystavení vyúčtování za zboží či služby a splnění naší povinnosti vést účetnictví dle zákona.
  5. Údaje z komunikace mezi společností TTS a zákazníkem. Jedná se o zápisy osobní komunikace se zákazníkem a elektronickou komunikaci vč. údajů získaných při zadání dotazů na našich webových stránkách.
  6. Databáze zákazníků a dodavatelů společnosti TTS. Databáze obsahuje identifikační údaje, jako je název firmy a její IČO vč. adresy, kontaktní jméno vč. akademického titulu, telefonní číslo a e-mail. Údaje jsou využívány ke komunikaci, plnění smluv, uzavírání nových smluv a řešení reklamací a servisu.
  7. Údaje pro marketingové účely. Údaje z databáze zákazníků společnosti TTS (bod 6) mohou být ve výjimečných případech a po obdržení souhlasu od dotyčných subjektů využity k zasílání obchodních sdělení elektronickou poštou.
  8. Osobní údaje uchazečů o zaměstnání. Jedná se o identifikační a kontaktní údaje a údaje o schopnostech a dovednostech a vzdělání dosavadní praxi, které jsou nám předány uchazečem formou životopisu a motivačního dopisu.

C) Účel a právní základ pro zpracování osobních údajů.

Vaše osobní údaje zpracováváme pouze v rozsahu nezbytném pro daný účel – dodání nebo odběr zboží nebo služby, výběrové řízení na volné pracovní pozice či jiný smluvní vztah. V naprosté většině těchto případů je povinnost zpracovávat vaše osobní údaje stanovena platnou legislativou (např. zákony o účetnictví, o DPH, o daních z příjmu atd.)

S osobními údaji neobchodujeme, a pokud je poskytujeme třetím stranám, je to vždy pouze pro účely uvedené v předcházejícím odstavci a v souladu s platnou legislativou.
Ke zpracování osobních údajů z důvodu plnění smlouvy, plnění zákonných povinností a z důvodu oprávněných zájmů společnosti TTS není nutný souhlas subjektu těchto údajů.

Osobní údaje pro jsou zpracovávány v rozsahu nutném pro naplnění výše uvedených účelů a po dobu nutnou k jejich dosažení. Poté jsou tyto osobní údaje vymazány či anonymizovány.

Zásady zpracování osobních údajů ve společnosti TTS, s.r.o. pro zákazníky, dodavatele a návštěvníky webových stránek TTS si můžete také stáhnout zde.