ZAŘÍZENÍ A TECHNOLOGIE

VÝROBA TENKÉ VRSTVY

V oblasti tenkovrstvých technologií disponujeme třemi zařízeními pro magnetronové naprašování a zařízením pro iontové leptání umístěnými  moderním bezprašném prostoru. Tato zařízení jsou doplněna fotolitografickým tvarováním vrstev a metrologickou laboratoří pro kontrolu kvality nanesených vrstev.

MAGNETRONOVÉ NAPRAŠOVÁNÍ

 • stejnosměrné a vysokofrekvenční naprašování pro depozici vodivých i nevodivých substrátů (viz Materiály a substráty)
 • možnost vysokofrekvenčního čištění substrátů
 • naprašovaná plocha až 300 x 300 mm v semikontinuálním zařízení (možnost velkoobjemové výroby)
 • až 3 materiály naprašované v  jednom vakuovém cyklu
 • možnost koaxiálního naprašování, naprašování složitšjších geometrií a depozice vrstev do otvorů

IONTOVÉ LEPTÁNÍ

 • leptání vrstev nebo mletí substrátů energetickými argonovými ionty
 • pro suché tvarování vrstev
 • průměr iontového svazku 75 mm
 • iontová depozice vodivých i nevodivých materiálů

TVAROVÁNÍ TENKÝCH VRSTEV

 • suché (iontové) leptání 
 • fotolitografie
 • chemické laboratoř pro tvarování vrstev mokrými procesy a analýzu
 • depozice přes kovové masky

METROLOGIE

 • profilometrické měření tloušťky vrstev
 • měření elektrických vlastností tenkých vrstev
 • optická mikroskopie
20190801_laboratory