MATERIÁLY

Naprašujeme celou řadu kovových i nekovových materiálů. Pro materiály v nabídce máme přímo k dispozici naprašovací targety. Naprašované materiály dělíme do následujících kategorií:

  • STANDARDNÍ MATERIÁLY – materiály pravidelně používané ve výrobě (krátké dodací lhůty, dobré ceny)
  • MATERIÁLY NA PŘÁNÍ – materiály, které nejsou pravidelně používané ve výrobě. Maximální naprašovaná plocha je 300 x 300 mm a je možné naprašovat až 3 různé materiály v jednom vakuovém cyklu.
  • SPECIÁLNÍ MATERIÁLY – maximální naprašovaná plocha nedosahuje 300 x 300 mm a pro jednotlivé materiály se může lišit.
 K níže uvedeným materiálům nabízíme také depozici oxidů a nitridů pomocí reaktivního naprašování.
Standardní materiály Materiály na přání Speciální materiály
TiW (10:90)
Ti
ZnO
NiCr (50:50)
Ti-Si
HfO2
Ni (7% V)
Ta
Ta2O5
Pd
Cr
PTFE
Au
CrSi2
Si3N4
Al
Mo
SiO2
Al (1% Si)
W
SiO
Al (4% Cu, 1% Si)
Cu
SiO-Cr
Ag
BaTiO3
ITO
Ru
C
Ir
Si
Sn

Pokud máte zájme o naprašování materiálů neuvedených v tabulce, kontaktujte nás. 

SUBSTRÁTY

Naší běžno praxí je zpracování substrátů dodaných zákazníkem, ale na vyžádání jsme schopni substráty obstarat. Máme zkušenosti s naprašování na substráty od běžných substrátů pro hybridní a integrované obvody (keramika, křemík, sklo) přes celu řadu kovových substrátů po polymerní a kompozitní materiály.

Kromě plochých substrátů jsme schopní naprašovat i na složitější geometrie (např. rotačně symetrické substráty, dutiny atd.) Pokud máte takové požadavky, neváhejte se na nás obrátit.