MĚŘENÍ STOPOVÉ VLHKOSTI

Naše tenkovrstvé sensory vlhkosti HAL jsou základem řady přístrojů pro měření stopové vlhkosti sensorového systému  HUMISTARTM od  společnosti SENSORIKA, s.r.o. Sensory HAL jsou jedněmi z nejcitlivějších senzorů svého druhu na světě. Jsou schopné detekovat stopovou vlhkost až do -100 °C rosného bodu (cca 10 molekul vodní páry na miliardu molekul plynu). V sensorovém systému HUMISTARTM jsou doplněny vysoce kvalitními kapacitními polymerními sensory relativní vlhkosti a tenkovrstvými platinovými sensory. Společně jsou instalovány v robustních měřicích přístrojích používaných pro sledování vlhkosti a teploty v celé řadě odvětví – od potravinářství po letectví.

Sensorový systém HUMISTARTM vám nabízí širokou řadu měřicích sond, převodníků, hygrometrů a analyzátorů vlhkosti. Je navržen tak, aby se mohl snadno přizpůsobit pro vaší aplikaci.  Charakterizují ho

  • robustní design
  • přesnost
  • chemická odolnost, odolnost proti kondenzaci a teplotě
  • radiační odolnost
  • dlouhodobá stabilita a spolehlivost v provozu

Společnost SENSORIKA má desítky let zkušeností s vývojem a výrobou měřicích přístrojů a zaváděním měřicích procesů ve výrobě. V případě zájmu o měření vlhkosti a teploty proto prosím kontaktujte přímo společnost SENSORIKA s.r.o.

Pravidelná rekalibrace a profesionální údržba přístrojů  HUMISTARTM je poskytována kalibrační laboratoří TTS ve spolupráci se společností SENSORIKA. Přesnost kalibrace je garantována certifikovanými kalibračními přístroji dosledovatelnými k britským (NPL) a americkým (NIST) národním standardům vlhkosti.