SATELIT VZLUSAT-1 S VÝROBKY TTS VE VESMÍRU

Dnes, 23. června 2017, byl na oběžnou dráhu úspěšně vynesen český technologický nanosatelit VZLUSAT-1, na jehož palubě se nacházejí i výrobky TTS. Jedná se o následující tři součásti satelitu.

  • sensory stopové vlhkosti HAL
  • tenké vrstvy na kompozitních panelech
  • tenkovrstvou metalizaci na CdTe detektoru radiace

Cíle celého satelitu je ověření českých výrobků a technologií ve vesmíru. Jedná se především o radiačně odolný kompozitový housing vyvinutý společností 5M s.r.o., jehož součástí jsou tenké vrstvy TTS, a rentgenovou optiku společnosti Rigaku Innovative Technologies Europe, s.r.o. Ověřovány jsou také systémy monitorující činnost družice a stav jejích součástí (sensory teploty, radiace či polohy). U našich sensorů stopové vlhkosti HAL ověřujeme možnost jejich použití pro detekci plynění komponent družice v prostředí vesmírného vakua. 

Celý satelit je výsledkem několikaleté práce konsorcia firem a universit pod vedením Výzkumného a zkušebního leteckého ústavu, a.s.  Kromě naší firmy se na projektu účastnili společnosti Rigaku Innovative Technologies Europe, s.r.o., 5M s.r.o., HVM plasma spol. s r.o. a IST s.r.o. a dále také České vysoké učení technické v Praze a Západočeská univerzita. Projekt probíhal za finanční podpory Technologické agentury České republiky (program ALFA).

Více si o misi a momentálním stavu a činnosti satelitu můžete přečíst oficiálním webu VZLUSAT-1 a na webu plzeňské pozemní stanice: