TTS ve vesmíru

Naše společnost má malou nicméně dlouhodobou tradici působení v oblasti vesmírných technologií. Naši zakladatelé se účastnili vývoje technologií pro vesmírný průmysl v oblasti tenkých vrstev již za svého předchozího působení v akademické sféře v rámci programu Interkosmos. Již v rámci TTS pak přispěli tenkovrstvou metalizací k mikroakcelerometrům Výzkumného a zkušebního leteckého ústavu (VZLÚ) použitým v rámci evropské mise SWARM. V posledních letech se účastníme misí malých satelitů z dílny VZLÚ a zabýváme se vývojovými projekty pro Evropskou vesmírnou agenturu (ESA).

MISE VZLUSAT-2

2020 -

Nanosatelit VZLUSAT-2 (Zdroj VZLÚ, a.s.)

Na úspěšnou misi VZLUSAT-1 navazuje další projekt nanosatelitu z dílny Výzkumného a zkušebního leteckého ústavu, a.s. (VZLÚ). Na jeho palubě se kromě nově ověřovaných systémů nachází i další generace přístrojů, které se osvědčily při misi VZLUSAT-1, včetně senzorů stopové vlhkosti TTS.

Senzory stopové vlhkosti jsou pro misi VZLUSAT-2 integrovány do prototypu měřicího zařízení – převodníku DPTWI – uzpůsobeného pro použití pro měření plynění komponent na malých satelitech.

V současné době je nanosatelit VZLUSAT-2 na cestě do USA, kde je na 18. prosince 2020 předběžně naplánován jeho výnos na oběžnou dráhu ve výšce 500 – 600 km nad povrchem Země pomocí rakety Falcon 9.

Mise VZLUSAT-2 je realizována za finanční podpory Technologické agentury České republiky v rámci programu EPSILON. Mezi spoluřešitele projektu VZLUSAT-2 patří evolving systems consulting, s.r.o. a univerzity ČVUT a ZČU. Partnery projektu jsou společnosti Advacam, s.r.o., Rigaku Innovative Technologies Europe s.r.o., TTS, s.r.o., NEEDRONIX s.r.o., Spacemanic CZ s.r.o., Eltvor Instruments, s.r.o. a Konkoly Observatory.

Tým VZLUSAT-2 s maketou nanosatelitu v den odeslání pravého satelitu. (Zdroj VZLÚ, a.s.)
Zástupci TTS - Lenka Mikuličková a Petr Titzenthaler

MISE VZLUSAT-1

2013 -

Dne 23. června 2017 byl na oběžnou dráhu úspěšně vynesen český technologický nanosatelit VZLUSAT-1, na jehož palubě se nacházejí i výrobky TTS. Jedná se o následující tři součásti satelitu.

  • senzory stopové vlhkosti HAL
  • tenké vrstvy na kompozitních panelech
  • tenkovrstvou metalizaci na CdTe detektoru radiace

Cíle celého satelitu je ověření českých výrobků a technologií ve vesmíru. Jedná se především o radiačně odolný kompozitový housing vyvinutý společností 5M s.r.o., jehož součástí jsou tenké vrstvy TTS, a rentgenovou optiku společnosti Rigaku Innovative Technologies Europe, s.r.o. Ověřovány jsou také systémy monitorující činnost družice a stav jejích součástí (senzory teploty, radiace či polohy). U našich senzorů stopové vlhkosti HAL ověřujeme možnost jejich použití pro detekci plynění komponent družice v prostředí vesmírného vakua. 

Celý satelit je výsledkem několikaleté práce konsorcia firem a universit pod vedením Výzkumného a zkušebního leteckého ústavu, a.s.  Kromě naší firmy se na projektu účastnili společnosti Rigaku Innovative Technologies Europe, s.r.o., 5M s.r.o., HVM plasma spol. s r.o. a IST s.r.o. a dále také České vysoké učení technické v Praze a Západočeská univerzita. Projekt probíhal za finanční podpory Technologické agentury České republiky (program ALFA).

Více si o misi a momentálním stavu a činnosti satelitu můžete přečíst oficiálním webu VZLUSAT-1 a na webu plzeňské pozemní stanice: